Incontinentie bij ouderen

Incontinentie komt veelvuldig voor bij ouderen. Zo’n 50% van de bewoners van verzorgingshuizen en 90% van verpleeghuizen lijdt aan een vorm van incontinentie. Het aantal mensen met incontinentie stijgt met de leeftijd, maar veel mensen slaan een bezoek aan de huisarts over. Mensen nemen aan dat ‘het er nou eenmaal bij hoort’ en blijven er vervolgens onnodig mee rond lopen. Bij ouderen spelen verslapping van de spieren, het achteruit gaan van de mobiliteit en geestelijke vermogens vaak een rol bij het ontstaan of het verergeren van de incontinentieklachten. Vaak zijn klachten gecombineerd en hebben ouderen dus last van gemengde incontinentie. Hierbij is er sprake van zowel stressincontinentie als urge-incontinentie. Stressincontinentie is incontinentie die optreedt bij inspanningen zoals lachen, hoesten of tillen. Met urge-incontinentie wordt het verlies van urine of ontlasting bedoeld. Bij deze vorm wordt de aandrang wel gevoeld maar wordt dit meteen gevolgd door het urineverlies. Meestal zijn mensen met urge-incontinentie dus te laat en bereiken ze het toilet niet op tijd. Als men symptomen van beide soorten incontinentie vertoont, wordt er dus gesproken over gemengde incontinentie. Als de urine-incontinentie wordt gediagnosticeerd kan de kwaliteit van leven aanmerkelijk worden verbeterd door de toepassing van goede behandelingen. Voordat er kan worden gesproken over behandelingen, wordt er meestal eerst naar een oorzaak gezocht. Bij ouderen is incontinentie vaak een resultaat van een aandoening of ziekte. Echter spelen reguliere ouderdomsverschijnselen ook vaak een rol. U kunt hierbij denken aan verslapping van de spieren, achteruitgaande mobiliteit en geestelijke vermogens. Toch heeft het ook vaak dezelfde oorzaken als bij jongere mensen. Lees verder voor meer informatie over mogelijke oorzaken van incontinentie bij ouderen.

grafiek
boeken

Continentie uitgelegd

Om de oorzaken van incontinentie te begrijpen, is het nuttig om eerst te begrijpen hoe continentie nou eigenlijk precies ‘hoort’ te werken. Meerdere spieren zijn verantwoordelijk voor het ophouden van urine en ontlasting.

Het urinewegstelsel bestaat uit twee delen: de hogere en lagere urinewegen. De hogere urinewegen bestaan uit de nieren en urineleiders. De nieren zuiveren het vocht dat u inneemt en de urineleiders begeleiden het onbruikbare vocht vervolgens naar de blaas. De blaas en de urinebuis worden de lagere urinewegen genoemd. De blaas is een vrij klein bolvormig orgaan die tot 400ml kan dragen. Deze inhoud kan niet terug naar uw nieren, maar zal middels de plasbuis de blaas verlaten. Er zitten een aantal zenuwcellen in uw blaas die de blaas plaatselijk besturen. Ook zit er een spierlaag om de blaas heen die kan ontspannen en inspannen en is er een sluitspier aanwezig om te zorgen dat urine niet zomaar wegvloeit. Eenmaal op het toilet zal de sluitspier zich ontspannen en de spierwand zich aanspannen, en verlaat de urine het lichaam.

Andere belangrijke spieren voor continentie zijn de bekkenbodemspieren. Dit is een soort plaat die ervoor zorgt dat uw organen op de juiste plaats blijven. Bekkenbodemspieren ontspannen of spannen zich in het ophouden van ontlasting en urine. Voor het ophouden van ontlasting zijn er twee sluitspieren, een inwendige en uitwendige. De inwendige sluitspier is vrijwel altijd aangespannen en zorgt dat de endeldarm afgesloten blijft. Als de endeldarm vol zit ontspant deze sluitspier. Het lichaam regelt dit zonder dat we daar bewust van zijn. De uitwendige sluitspier controleren we wel bewust zelf. Deze spier is meestal ontspannen en spant zich juist aan als er ontlasting in de endeldarm komt. Daarmee houdt u ontlasting op tot u naar het toilet kunt gaan. Het is dus belangrijk dat deze twee sluitspieren goed samenwerken. Door ouderdom is het gebruikelijk dat de spieren over het algemeen wat verzwakken en dat geldt dus ook voor bovengenoemde spieren. Dit op zich kan al incontinentie veroorzaken. Daarnaast spelen de zenuwen hier een grote rol. Als de blaas of endeldarm vol raakt, hoort er door de zenuwen een signaal afgegeven te worden. Dit signaal wordt dan opgepakt door de hersenen waardoor u zich beseft dat u aandrang voelt en u vervolgens rustig naar het toilet toe kunt gaan.

Incontinentie en neurologische aandoeningen

Neurologische condities kunnen er soms voor zorgen dat bepaalde onderdelen van het bovenstaande proces verstoord worden. Bijvoorbeeld bij Alzheimer, Parkinson, multiple sclerose en dementie kan het voorkomen dat het zenuwstelsel wordt aangetast. Dit kan ervoor zorgen dat de spieren minder goed worden aangestuurd. Zo dus ook de spieren die belangrijk zijn voor continentie. Zo kan bijvoorbeeld een seintje worden gemist waardoor iemand geen aandrang voelt terwijl de blaas al vol is of kan het voorkomen dat er urine op een willekeurig moment wordt losgelaten. 

neurologische aandoening hersenen
toilet

Beperkte mobiliteit

Het is misschien niet de meest voor de hand liggende oorzaak, maar verminderde mobiliteit kan een grote rol spelen in incontinentie. Zo kan het simpelweg voorkomen dat iemand niet snel genoeg aankomt bij het toilet. Ook laten cijfers zien dat ouderen in tehuizen die meer hulpbehoevend zijn, het lastig vinden om hulp te vragen wanneer zij aandrang voelen. Er heerst nog steeds een bepaalde schaamte om dit onderwerp waardoor veel mensen het zo lang mogelijk uitstellen om assistentie te vragen. Daarnaast kan spierzwakte of bijvoorbeeld artrose ervoor zorgen dat het uittrekken van kleding of het zelfstanding gaan zitten niet lukt. Wanneer iemand niet in staat is om zelfstandig naar het toilet te gaan door fysieke belemmeringen, wordt dat ook wel functionele incontinentie genoemd. Bij ouderen komt deze vorm van incontinentie vaak voor. 

Behandeling

Er wordt vaak gedacht dat er weinig behandelingen mogelijk zijn bij urine-incontinentie. Dit is echter een misvatting. Als de urine-incontinentie wordt gediagnosticeerd kan de kwaliteit van leven aanmerkelijk worden verbeterd door verschillende behandelingen. De eerste stap is om naar de huisarts te gaan met uw klachten. Samen zult u dan vaststellen waar u precies last van heeft, wanneer en hoe vaak. Aan de hand hiervan kan de huisarts vaak al een inschatting maken van uw type incontinentie en kan een eventuele doorverwijzing realiseren. Echter hangt incontinentie bij ouderen vaak samen met andere aandoeningen of is het een bijwerking van een bepaald medicijn. Hierdoor wordt er vaak een uitgebreid lichamelijk onderzoek gedaan. Ook zal er eerst worden gekeken naar huidige zaken als eventueel aanwezig overgewicht, de stoelgang en huidige medicatie.

Vervolgens zijn er veel verschillende behandelingen mogelijk, afhankelijk van uw klachten. 

Ten eerste zijn er behandelingen waar geen medicatie aan te pas komt. Blaastraining blijkt hierin de grootste voorkeur te hebben onder ouderen. Blaastraining houdt in dat u goede en gepaste uitleg krijgt in combinatie met opdrachten. Zo’n opdracht kan bijvoorbeeld zijn om uw plas gedurende een bepaalde tijd op te houden. Onder begeleiding is het effect van deze training vaak na zes weken merkbaar. Ook bekkenbodemfysiotherapie is een vergelijkbare optie. Zoals de naam al zegt is deze vorm van training puur gericht op de bekkenbodemspieren. Naast oefeningen kan hierbij gebruik gemaakt worden van elektrische stimulatie en een biofeedback apparaat. Een biofeedback apparaat kan zichtbaar maken of u de juiste spieren aanspant omdat het soms lastig kan zijn om het aanspannen van deze spieren te herkennen aangezien ze van buitenaf niet zichtbaar zijn. 

Er zijn medicijnen beschikbaar die de spieren rondom de urinebuis stimuleren. Het beste advies is om uw dokter hiernaar te vragen en zo te kijken of dit voor u een geschikte optie zou kunnen zijn.

Tot slot zijn er ook operaties mogelijk bij incontinentie. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een extra bandje te plaatsen onder de urinebuis om deze makkelijker af te sluiten. Dit is een operatie die wordt beschouwd als minder invasief en beter geschikt is voor ouderen.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze pagina over behandelingen. Daarnaast raden wij u altijd aan om uw vragen te stellen aan een medisch specialist.  

ziekenhuis

Meer informatie over incontinentie bij ouderen?

Omdat incontinentie bij ouderen veelvuldig voorkomt, hebben wij met deze pagina als doel meer informatie hierover te verstrekken. Mocht u nog informatie missen, neemt u dan contact op, dan vullen we deze informatie aan.